M806, M951 CẢM BIẾN HIỆU ỨNG TỐC ĐỘ ZERO

TANKY CO., LTD

MAGNETIC PICKUPS

M806, M951 CẢM BIẾN HIỆU ỨNG TỐC ĐỘ ZERO
  • M806, M951 CẢM BIẾN HIỆU ỨNG TỐC ĐỘ ZERO
  • M806, M951 CẢM BIẾN HIỆU ỨNG TỐC ĐỘ ZERO

M806, M951 CẢM BIẾN HIỆU ỨNG TỐC ĐỘ ZERO

M806, M951 Hall Effect Sensors  

Product code : M806, M951

Brand : DYNALCO

Prices : Contact
Description :

- M806, M951 Cảm biến hiệu ứng tốc độ Zero được thiết kế để cảm nhận vật liệu màu (răng bánh răng, lỗ hoặc chốt) để đo tốc độ giảm dần xuống tới 0.

- Đầu ra kỹ thuật số tương thích với hầu hết các thẻ đầu vào PLC.
- Cảm biến tiếp cận :
5/8-18  x  4.5" - 3 Pin.

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278