RƠ LE BẢO VỆ - HIGHPROTEC RELAY MCA4

TANKY CO., LTD

PROTECTION RELAYS

RƠ LE BẢO VỆ - HIGHPROTEC RELAY MCA4
  • RƠ LE BẢO VỆ - HIGHPROTEC RELAY MCA4
  • RƠ LE BẢO VỆ - HIGHPROTEC RELAY MCA4

RƠ LE BẢO VỆ - HIGHPROTEC RELAY MCA4

MCA4-2

Product code : MCA4-2

Brand : WOODWARD

Made in : USA

Prices : Contact
Description :

MCA4 là rơ le bảo vệ, điều khiển và giám sát chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng truyền tải, nguồn điện lưới và máy phát điện. Là dòng sản phẩm thế hệ mới nhất của Woodward.

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278