RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY PHÁT - HIGHPROTEC RELAY MCDGV4

TANKY CO., LTD

PROTECTION RELAYS

RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY PHÁT - HIGHPROTEC RELAY MCDGV4
  • RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY PHÁT - HIGHPROTEC RELAY MCDGV4
  • RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY PHÁT - HIGHPROTEC RELAY MCDGV4

RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY PHÁT - HIGHPROTEC RELAY MCDGV4

MCDGV4 GENERATOR DIFFENTIAL PROTECTION RELAY

Product code : MCDGV4

Brand : WOODWARD

Prices : Contact
Description :

MCDGV4 rơ le bảo vệ so lệch máy phát là một bảo vệ có độ chính xác cao cho các máy phát điện công suất trung bình và cao. 

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278