Biến dòng thứ tự không

TANKY CO., LTD

EARTH LEAKAGE RELAY

Zero Current Transformer Circular Toroids
  • Zero Current Transformer Circular Toroids
  • Zero Current Transformer Circular Toroids
  • Zero Current Transformer Circular Toroids

Zero Current Transformer Circular Toroids

Product code : BZCT

Brand : BROYCE CONTROL

Made in : Anh Quốc

Prices : Contact
Description :

Sử dụng với Rơ le bảo vệ dòng rò Broyce Control

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278