BROYCE CONTROL - RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

Tin tức Newtec

BROYCE CONTROL - RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT

Broyce Control là thương hiệu hàng đầu trên 50 năm đến từ Anh Quốc, Broyce Control chuyên sản xuất các sản phẩm : các loại rơ le bảo vệ, điều khiển như rơle bảo vệ quá dòng, chạm đất, bảo vệ dòng rò, bộ điều bảo vệ điện áp, rơ le bảo vệ máy phát điện, rơ le điều khiển, rơ le thời gian, … và trong đó có  RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT.

Sản phẩm Broyce Control đa dạng, đầy đủ cho các ứng dụng bảo vệ, giám sát và điều khiển. 

 

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT của Broyce Control rất dễ dàng cài đặt và lập trình, cung cấp cho người dùng khả năng giám sát, phát hiện các lỗi quá dòng và chạm đất. Ngoài ra, điện áp của nguồn cung cấp được giám sát cũng có thể được cung cấp cho thiết bị, cung cấp cho người dùng thông tin bổ sung như điện áp cung cấp, tần số, công suất, hệ số công suất và thời gian chạy.

Đặc điểm chính của RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT của Broyce Control

- Bảo vệ quá dòng 3 pha và chạm đất 1 pha bằng hiển thị số.

- Hiển thị giá trị đo và giá trị cài đặt.

- Ghi lại giá trị dòng điện sau sự cố.

- Lập trình nhiều tiếp điểm đầu ra.

- Ngăn ngừa tác động nhầm.

Chức năng bảo vệ của sản phẩm

- Bảo vệ quá dòng pha ở mức thấp.

- Bảo vệ chống chạm đất ở mức thấp.

- Bảo vệ quá dòng pha ở mức cao.

- Bảo vệ chống chạm đất ở mức cao.

- Bảo vệ dựa vào 4 đường đặc tính IDMT.

- Cắt tức thời ở mức cao và định thời gian cắt ở mức cao.

- Đặt dòng ở mức cao có thể không xác lập.