CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

Dự án

Hệ thống điện hạ thế Nhà máy Glorytex Vina

Hệ thống điện hạ thế Nhà máy Glorytex Vina

Nhà máy Glorytex Vina Khu CN Xuyên Á - Đức Hòa - Long An

Chi tiết

Hòa đồng bộ Máy phát Nhà máy Minh Long I

Hòa đồng bộ Máy phát Nhà máy Minh Long I

Hòa đồng bộ Máy phát Nhà máy Minh Long I

Chi tiết

Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

Chi tiết

Hotline

Hotline

0947663278