Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

Dự án

Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

Trạm biến áp 750KVA Nhà máy Hạt Giống CP Việt Nam

 

  • Bài viết khác