EASYGEN 2300 - copy

TANKY CO., LTD

Hòa đồng bộ Woodward

EASYGEN 2300 - copy
  • EASYGEN 2300 - copy
  • EASYGEN 2300 - copy
  • EASYGEN 2300 - copy
  • EASYGEN 2300 - copy

EASYGEN 2300 - copy

0

Product code : 8440 2229

Brand : WOODWARD

Made in : Woodward

Prices : Contact
Description :

EasYgen-400 của Woodward được thiết kế cho một bộ máy phát điện đơn, được sử dụng trong các ứng dụng nguồn dự phòng hoặc công suất độc lập. Bộ điều khiển khởi động / dừng nhỏ EasYgen-400 chứa màn hình tinh thể lỏng lớn (LCD), I / O có thể định cấu hình và hỗ trợ động cơ điện tử.

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278