LS-521 Circuit Breaker Control & Protection

TANKY CO., LTD

Hòa đồng bộ Woodward

LS-521
  • LS-521
  • LS-521
  • LS-521
  • LS-521
  • LS-521
  • LS-521

LS-521

CB Control & Protect

Product code : 8440 2150

Brand : WOODWARD

Made in : Ba Lan - EU

Prices : Contact
Description :

LS-521 là bộ điều khiển hòa đồng bộ hóa nguồn lưới - lưới, nguồn lưới - máy phát và chia tải với các chức năng bảo vệ tích hợp.

Được thiết kế để cho phép quản lý các nguồn lưới, máy phát điều khiển phức tạp kết hợp với EasYgen-3500XT

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278