Biến dòng thứ tự không

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

RƠ LE BẢO VỆ DÒNG RÒ

Biến dòng thứ tự không
 • Biến dòng thứ tự không
 • Biến dòng thứ tự không
 • Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không

Mã sản phẩm : BZCT

Thương hiệu : BROYCE CONTROL

Xuất xứ : Anh Quốc

Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

Sử dụng với Rơ le bảo vệ dòng rò Broyce Control

Hotline: 0837052939
 • Đường kính trong D = 35
 • Đường kính trong D = 50
 • Đường kính trong D = 70
 • Đường kính trong D = 120
 • Đường kính trong D = 160
 • Đường kính trong D = 210
 • Sử dụng với Rơ le bảo vệ dòng rò Broyce Control
 • Chọn tiết diện dây dẫn phù hợp

Hotline

Hotline

0837052939