#Automaskin; #Rio425

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

AUTO MASKIN

RIO 425 MÀN HÌNH KẾT NỐI MÁY PHÁT
  • RIO 425 MÀN HÌNH KẾT NỐI MÁY PHÁT
  • RIO 425 MÀN HÌNH KẾT NỐI MÁY PHÁT
  • RIO 425 MÀN HÌNH KẾT NỐI MÁY PHÁT

RIO 425 MÀN HÌNH KẾT NỐI MÁY PHÁT

RIO 425 Generator Interface Unit

Mã sản phẩm : P/N 1006409

Thương hiệu : AUTO MASKIN

Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

RIO 425 là một giao tiếp với máy phát điện tàu biển.
Là Mô-đun được kết nối tại máy phát điện, hoặc gần máy phát điện.
Sử dụng giao diện dữ liệu hai dây, truyền dữ liệu đo được tới DCU trong Auto-Maskin Marine Pro.
Thiết bị này cũng có thể sử dụng độc lập và truyền dữ liệu qua giao thức Modbus.

Hotline: 0837052939

Hotline

Hotline

0837052939