Rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất-P9680

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ CHẠM ĐẤT

 Rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất - P9680
  •  Rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất - P9680

Rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất - P9680

P9680

Mã sản phẩm : P9680

Thương hiệu : BROYCE CONTROL

Xuất xứ : Anh Quốc

Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

 Rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất P9680: DISCONTINUED 

Hotline: 0837052939

Tính năngDISCONTINUED 

Hotline

Hotline

0837052939