#woodward; #Transfomer Diffenrential; #MRDT4

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ

PROTECTION RELAYS

RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY BIẾN ÁP - HIGHPROTEC RELAY MRDT4
  • RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY BIẾN ÁP - HIGHPROTEC RELAY MRDT4
  • RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY BIẾN ÁP - HIGHPROTEC RELAY MRDT4

RƠ LE BẢO VỆ SO LỆNH MÁY BIẾN ÁP - HIGHPROTEC RELAY MRDT4

MRDT4 TRANSFOMER DIFFENTIAL PROTECTION RELAY

Mã sản phẩm : MRDT4

Thương hiệu : WOODWARD

Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

MRDT4 là rơ le bảo vệ so lệnh máy biến áp với độ chính xác cao và đáng tin. Các chức năng bảo vệ khác nhau của MRDT4 được điều chỉnh riêng để bảo vệ hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp của máy biến áp.

Hotline: 0837052939

Giới thiệu

MRDT4 là rơ le bảo vệ so lệnh máy biến áp với độ chính xác cao và đáng tin. Các chức năng bảo vệ khác nhau của MRDT4 được điều chỉnh riêng để bảo vệ hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp của máy biến áp. Thiết bị này cung cấp thêm các chức năng bảo vệ khác nhau và các chức năng bảo vệ dự phòng và các giao thức truyền thông khác nhau.

 

Hotline

Hotline

0837052939