BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN

TANKY CO., LTD

Điều khiển máy phát Woodward

BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN
  • BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN
  • BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN
  • BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN

BỘ CHIA TẢI MÁY PHÁT ĐIỆN

LOAD SHARING MODULE - LSM

Product code : P/N : 9907 838

Brand : WOODWARD

Prices : Contact
Description :

LSM - Bộ chia tải ứng dụng dùng cho các tổ máy phát điện, cho phép máy phát hoạt động chế độ isochronous và droop.

Sự kết hợp với các thiết bị điều khiển khác của Woodward như : bộ hòa SPM-A, SPM-D sẽ giúp điều khiển và kiểm soát tải máy phát điện hòa toàn tự động.

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278