BỘ HÒA ĐỒNG BỘ VÀ CHIA TẢI CẤP CHUYÊN GIA - MSLC-2

TANKY CO., LTD

Điều khiển máy phát Woodward

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ VÀ CHIA TẢI CẤP CHUYÊN GIA - MSLC-2
  • BỘ HÒA ĐỒNG BỘ VÀ CHIA TẢI CẤP CHUYÊN GIA - MSLC-2

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ VÀ CHIA TẢI CẤP CHUYÊN GIA - MSLC-2

MSLC-2

Product code : MSLC-2 P/N: 8440-1877

Brand : WOODWARD

Prices : Contact
Description :

MSLC-2 ™ là chuyên gia hòa đồng bộ, chia tải ện ích, điều khiển mức tải vào ra, điều khiển hệ số công suất và là bậc thầy về điều khiển hòa đồng bộ.

Sự kết hợp DSLC-2 / MSLC-2 sẽ giúp xử lý hòa đồng bộ cho các hệ thống điện phức tạp : các phân đoạn, liên kết, ... 

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278