BỘ HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ VÀ CHIA TẢI DSLC-2

TANKY CO., LTD

Điều khiển máy phát Woodward

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ VÀ CHIA TẢI  DSLC-2
  • BỘ HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ VÀ CHIA TẢI  DSLC-2

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ VÀ CHIA TẢI DSLC-2

Digital Synchronizer and Load Control - DSLC-2

Product code : DSLC-2 P/N: 8440-1878

Brand : WOODWARD

Prices : Contact
Description :

Bộ điều khiển Woodward DSLC-2 là bộ hòa đồng bộ và điều khiển tải dựa trên bộ vi xử lý được thiết kế để sử dụng trên máy phát điện xoay chiều ba pha, từ đơn giản đến phức tạp. Sự kết hợp DSLC-2 / MSLC-2 sẽ giúp xử lý hòa đồng bộ cho các hệ thống điện phức tạp : các phân đoạn, liên kết, ... 

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278