BỘ HÒA ĐỒNG BỘ ĐA NHIỆM CHO CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG PHỨC TẠP - LS-6XT

TANKY CO., LTD

Điều khiển máy phát Woodward

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ ĐA NHIỆM CHO CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG PHỨC TẠP - LS-6XT
  • BỘ HÒA ĐỒNG BỘ ĐA NHIỆM CHO CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG PHỨC TẠP - LS-6XT
  • BỘ HÒA ĐỒNG BỘ ĐA NHIỆM CHO CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG PHỨC TẠP - LS-6XT

BỘ HÒA ĐỒNG BỘ ĐA NHIỆM CHO CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG PHỨC TẠP - LS-6XT

Multi-Breaker control for complex power management applications - LS-6XT

Product code : 8440 2222

Brand : WOODWARD

Prices : Contact
Description :

LS-6XT - Dòng sản phẩn cao cấp của Woodward easyYgen - LS-6XT là bộ điều khiển hòa đồng bộ tích hợp các tính năng quản lý và bảo vệ hệ thống nguồn phân phối điện, LS-6XT cho phép một số tính năng kiểm soát ngang hàng. Các ứng dụng bao gồm từ rơle kiểm tra đồng bộ độc lập đến hệ thống quản lý điện năng phức tạp với nhiều nguồn cấp điện, phân đoạn đóng/ngắt thanh bus và các nhóm điều khiển hòa đồng bộ của Woodward easYgen-3400XT/3500XT và GC-3400XT. Các bus dự phòng liên kết điều khiển ngang hàng đảm bảo các máy phát điện trong hệ thống không bị ảnh hưởng nếu có sự cố hư hỏng ở một điểm.

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278