Phase Failure, Phase Sequence Under & Over Voltage

TANKY CO., LTD

Rơ le bảo vệ điện áp

Phase Failure, Phase Sequence  Under & Over Voltage
  • Phase Failure, Phase Sequence  Under & Over Voltage

Phase Failure, Phase Sequence Under & Over Voltage

Phase Failure, Phase Sequence Under & Over Voltage

Product code : LPRC/2

Brand : BROYCE CONTROL

Prices : Contact
Description :

 Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, quá áp, thấp áp

                                        + LPRC/2 (LV) : 110, 208, 220VAC (3W); 63,5, 120, 127 VAC (4W)

                      + LPRC/2 (HV):  380, 400, 415VAC (3W); 220, 230, 240 VAC (4W)

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278