Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W

TANKY CO., LTD

Rơ le bảo vệ điện áp

Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W
  • Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W
  • Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W
  • Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W

Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính - LXPRC/S-4W

LXPRC/S-4W

Product code : LXPRC/S-4W

Brand : BROYCE CONTROL

Prices : Contact
Description :

LXPRC/S-4W : Rơ le bảo vệ điện áp 3 pha + Trung tính các lỗi pha như :  Mất pha, Thứ tự pha, Quá áp, Thấp áp với time thời gian delay cài đặt được. 

Cài đặt thông số bảo vệ điện áp như : quá áp (105-125%), thấp áp (75-95%) và time thời gian delay (0.2-10s) bằng núm xoay

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278