Rơ le bảo vệ mất pha, quá áp, thấp áp LXPRC

TANKY CO., LTD

Rơ le bảo vệ điện áp

 Phase Failure, Under & Over Voltage plus Time Delay LXPRC
  •  Phase Failure, Under & Over Voltage plus Time Delay LXPRC

Phase Failure, Under & Over Voltage plus Time Delay LXPRC

Product code : LXPRC

Brand : BROYCE CONTROL

Made in : Anh Quốc

Prices : Contact
Description :

Rơ le bảo vệ mất pha, quá áp, thấp áp LXPRC  

Hotline: 0837052939

Hotline

Hotline

0837052939