Phase Failure, Phase Sequence Under & Over Voltage, Restart Delay - LXPRC/S/RD

TANKY CO., LTD

Rơ le bảo vệ điện áp

Phase Failure, Phase Sequence  Under & Over Voltage, Restart Delay - LXPRC/S/RD
  • Phase Failure, Phase Sequence  Under & Over Voltage, Restart Delay - LXPRC/S/RD

Phase Failure, Phase Sequence Under & Over Voltage, Restart Delay - LXPRC/S/RD

LXPRC/S/RD

Product code : LXPRC/S/RD

Brand : BROYCE CONTROL

Prices : Contact
Description :

LXPRC/S/RD : Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, cao áp, thấp áp 

Cố định thông số cao áp và thấp áp ( ± 10%)

 

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278